Ko se zaista šali?

Šale su povećale online prodaju za 38.5% za samo godinu dana O projektu Period: Novembar 2016 – Januar 2018 Klijent: Creative Shop – Biromarket 024 Zadatak: Razvoj strategije digitalnog marketinga Kreativni i kvalitetni proizvodi treba da budu osnova svake promotivne strategije. Međutim, to nije dovoljno za diferencijaciju na visoko konkurentnom tržištu. Creative Shop je morao…